Stadgar
PDF
Double trouble sidhuvud

Mail till föreningen:

dtld@hotmail.se


Mail till webbis:

dtld.web@gmail.com


Stadgar
PDF


Kontaktuppgifter till våra aktiva:

* Styrelse * Instruktörer * Festisar  

*Vår styrelse:

Ordförande Lillemor Trell
E-post: lillemor.trell@gmail.com
Telnr: 070-3440654


Vice ordförande Cristina Ljunggren
E-post:
crisljun@gmail.com
Telnr: 076-8291700

Sekreterare Emma Olausson
E-post: emma.olausson@live.se

Telnr: 0702041108

Kassör Marianne Åhlin
E-post: marianneahlin70@gmail.com
Telnr: 070-462 53 53

Ledamot Inger Emsevik
E-post:
Telnr:

Suppleant Florijan Varga
E-post: theflorre@gmail.com
Telnr: 0707502907

Suppleant Siv Åslund
E-post: siv.aslund@kil.se
Telnr: 0709108673

Valbereding


Upp


*Våra instruktörer:

Lillemor Trell
E-post: lillemor.trell@gmail.com
Telnr: 070-3440654

Susan Edlund
E-post: szaszlyk@hotmail.com
Telnr: 070-3149046

Christer Vasiliou
E-post: panotino@hotmail.com
Telnr: 070-4087017

Florijan Varga
E-post: theflorre@gmail.com
Telnr: 0707502907


Upp


*Våra Festisar:

Lena Sundin
E-post: lena.sundin@telia.com
Telnr: 070-4244628

Gun-Britt Sohlberg
E-post: gunbritt60@spray.se
Telnr: 070-4088369


Kontaktpersoner:


Instruktörsansvarig:
Susan Edlund
szaszlyk@hotmail.com


Kursansvarig Forshaga:
Florijan Varga
theflorre@gmail.com

Kursansvarig Deje
Susan Edlund
szaszlyk@hotmail.com

Kursansvarig Fagerås
Lillemor Trell
lillemor.trell@gmail.com

Kursansvarig Sunne
Christer Vasiliou
panotino@hotmail.com


Festisansvarig:
Lena Sundin
lena.sundin@telia.com


HLD bokning:
Christina Ljunggren
dtld.hld@hotmail.se

HLD musik:
Christer Vasiliou
panotino@hotmail.com

HLD övrigt:
Lena Sundin
lena.sundin@telia.com


"Prova på" & Uppvisning:
Lillemor Trell
lillemor.trell@gmail.com